Bài tập hóa học lớp 12: Đồng phân, danh pháp của Ancol và Phenol( Phần 1)

Download

Bài tập hóa học lớp 12: Đồng phân, danh pháp của Ancol và Phenol( Phần 1)

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:67 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 436 lượt tải

Các bạn học sinh có thể tham khảo tài liệu: Bài tập môn Hóa học lớp 12: Đồng phân, danh pháp của ancol và phenol trên downtailieu.com.

Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Đồng phân và danh pháp của ancol và phenol”
giúp các bạn củng cố lại các kiến thức để sử dụng hiệu quả.

Đồng phân, danh pháp của ancol và phenol 

Đồng phân, danh pháp của ancol và phenol

Câu 1: Số đồng phân cấu tạo có thể có của C4H8(OH)2.

Câu 2: CT tổng quát của một ancol A là CnHmOx. Xác định mối quan hệ của m, n để cho A là ancol no?

A. m= 2n +2 –x.

B. m= 2n +2.

C. m= 2n –x.

D. m= 2n +1.

Câu 3: Một rược no Y có công thức đơn giản nhất là C2H5O. Y có CTPT là

A. C6H15O3.

B. C6H14O3.

C. C4H10O2.

D. C4H10O2.

Câu 4: Người ta nhận thấy khi đốt cháy các đồng đẳng của 1 loại ancol thì tỉ lệ n CO2 : n H2O tăng dần khi số cacbon của ancol tăng dần. Những ancol nào sau đây thỏa mãn nhận xét trên?

A. Ancol no mạch hở.

B. Ancol đơn chức chưa no (1 liên kết đôi) mạch hở.

C. Ancol đa chức no mạch vòng.

D. Ancol đơn chức thơm.

Câu 5: A là một ancol đơn chức không no, có chứa một liên kết đôi trong phân tử, mạch hở. Khi đốt cháy một thể tích hơi A thì thu được 4 thể tích khí CO2 (các thể tích đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). A có thể ứng với bao nhiêu chất (bao nhiêu công thức cấu tạo) để phù hợp với giả thiết trên? (Cho biết nhóm –OH gắn vào C mang nối đôi không bền)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tải Bài tập hóa học lớp 12: Đồng phân, danh pháp của Ancol và Phenol( Phần 1) để xem thêm chi tiết đầy đủ của bộ tài liệu câu hỏi.

Bài tập hóa học lớp 12: Đồng phân, danh pháp của Ancol và Phenol( Phần 1)
3 (60%) 2 votes
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bài tập hóa học lớp 12: Đồng phân, danh pháp của Ancol và Phenol( Phần 1) để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.