Bài tập trắc nghiệm lý luận chính trị có đáp án

Download

Bài tập trắc nghiệm lý luận chính trị có đáp án

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:277 KB
  • Định dạng:pdf
  • Lượt tải: 2858 lượt tải

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm lý luận chính trịdowntailieu.com chia sẻ gồm 300 câu trắc nghiệm có đáp án sát với nội dung.

300 câu trắc nghiệm lý luận chính trị

300 câu trắc nghiệm lý luận chính trị

1. Thuộc tính đặc trưng của vật chất theo quan niệm MácLênin là gì?

a – Là một phạm trù triết học
b – Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác
c – Là toàn bộ thế giới hiện thực
d – Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác

ĐÁP ÁN – B

2. Theo Ph.Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở:

a – Tính vật chất
b – Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội
c – Tính khách quan
d – Tính hiện thực

ĐÁP ÁN – A

3. Sai lầm của các quan niệm quy vật trước Mác về vật chất là gì?

a – Đồng nhất vật chất với tồn tại
b – Quy vật chất về một dạng vật thể
c – Đồng nhất vật chất với hiện thực
d – Coi ý thức cũng là một dạng vật chất

ĐÁP ÁN – B

4. Quan điểm: “vật chất và ý thức là hai nguyên thể đầu tiên cùng song song tồn tại” là quan
điểm của trường phái triết học nào?

a – Duy vật biện chứng
b – Duy vật siêu hình
c – Duy tâm khách quan
d – Nhị nguyên

ĐÁP ÁN – D

5. V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực
tại khách quan được đem lại cho con người trong …, được … chúng ta chép lại, chụp lại, phản
ánh và tồn tại không lệ thuộc vào …”. Hãy chọn từ điền vào chổ trống để hoàn thiện nội dung
của định nghĩa nêu trên:

a – Ýthức

b – Cảm giác

c – Nhận thức

d – Tư tưởng

ĐÁP ÁN – B

Tải file để xem đầy đủ!

Bài tập trắc nghiệm lý luận chính trị có đáp án
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bài tập trắc nghiệm lý luận chính trị có đáp án để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.