Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân- Mẫu 05a/BK-TNCN

Download

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân- Mẫu 05a/BK-TNCN

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:55 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 456 lượt tải

Toàn bộ số liệu kê khai trong mẫu bảng kê phải là đúng thực tế bởi người kê khai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

Tham khảo Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05a/BK-TNCN mới nhất năm 2015 kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

 

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………….…………………………………………………..………

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Bảng kê khai thu nhập chịu thuế

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

….., ngày…tháng…năm….

        NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                                    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

Họ và tên:…………………..                                        ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số:………………..                     Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu( nếu có)

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân- Mẫu 05a/BK-TNCN
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân- Mẫu 05a/BK-TNCN để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.