Báo cáo luận văn: Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy

Download

Báo cáo luận văn: Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy

Xem trực tuyến
 • Đánh giá:
 • Dung lượng:8 MB
 • Định dạng:doc
 • Lượt tải: 485 lượt tải

Tài liệu về Báo cáo toàn văn thiết kế chế tao hệ thống MPS phuc vụ giảng dạy. Tài liệu, luận văn cơ điện tử Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy, Giới thiệu hệ thống MPS phục vụ giảng dạy.

MỤC LỤC

PHẦN I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT ĐỀ TÀI…………………………………………………………………… 1

CHƯƠNG 1 DẪN NHẬP……………………………………………………………………………………………….. 2

 • ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………………………………………….. 2
 • LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :……………………………………………………………………………………. 2
 • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI………………………………………………….. 3
 • TẦM QUAN TRỌNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI…………………… 3
 • MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU…………………………………………………………. 4
 • KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI……………………………………………………………………………………. 4
 • KHÁI NIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG MPS…………………………………………………………………. 5
 • GIỚI THIỆ HỆ THỐNG MPS CỦA FESTO………………………………………………………… 5

2.3.1.Trạm gia công :……………………………………………………………………………………………… 8

2.3.2Trạm phân loại………………………………………………………………………………………………. 9

 • CHỨC NĂNG VÀ SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG………………………………. 10
  • Nguyên lý hoạt động của hệ thống…………………………………………………………….. 10
  • Chức năng – Sơ đồ hoạt động của hệ thống………………………………………………… 11
   • Trạm 1 – Trạm gia công dập nắp………………………………………………….. 11
   • Trạm 2 – Trạm phân loại sản phẩm…………………………………………….. 14

PHẦN II THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH…………………………………………………………….. 16

CHƯƠNG I :THIẾT KẾ CƠ KHÍ…………………………………………………………………………………… 17

 • TRẠM 1 – TRẠM GIA CÔNG……………………………………………………………………………. 17
 • Thiết kế cụm vận chuyển phôi……………………………………………………………………. 17
 • Thiết kế cụm gia công………………………………………………………………………………… 18
 • TRẠM 2 – TRẠM PHÂN LOẠI……………………………………………………………………. 20
 • Thiết kế băng tải…………………………………………………………………………………………. 20
 • Máng trượt chứa sản phẩm…………………………………………………………………………. 21

CHƯƠNG II THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN-KHÍ NÉN……………………………………………………………. 24

VÀ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG……………………………………………………………………………………….. 24

 • SƠ LƯỢC VỀ PLC S7-200 CỦA SIEMENS………………………………………………………. 24
  • Gới thiệu chung…………………………………………………………………………………………. 24
  • Hình dáng bên ngoài và cấu trúc phần cứng………………………………………………. 25
   • Hình dáng và cấu trúc bên ngoài………………………………………………………….. 25
   • cấu trúc phần cứng……………………………………………………………………. 26
  • Cấu trúc bộ nhớ và giao diện làm việc………………………………………………………. 28

2.1.3.1Cấu trúc bộ nhớ:…………………………………………………………………………………….. 28

2.1.3.2Giao diện làm việc:………………………………………………………………………………… 28

 • THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN – KHÍ NÉN CHO TRẠM 1………………………………………………. 30
  • Lựa chọn thiết bị cho 2 trạm……………………………………………………………………… 30
  • Thiết kế phần khí nén cho hai trạm…………………………………………………………… 33
  • Thiết kế mạch điện cho hai trạm……………………………………………………………….. 34
  • Lưu đồ điều khiển……………………………………………………………………………………… 37
 • LẬP TRÌNH CHO HỆ THỐNG…………………………………………………………………………….. 37
  • Lập trình cho trạm 1………………………………………………………………………………….. 37
  • Lập trình cho trạm 2………………………………………………………………………………….. 42
  • Khái quát về giám sát điều khiển SCADA…………………………………………………. 45

KẾT LUẬN……………………………………………………………………….. 74

PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………. 75

PHẦN I : CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI TRẠM GIA CÔNG………………………………….. 75

PHẦN II : CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI TRẠM PHÂN LOẠI……………………………….. 91

PHẦN III : CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH VỚI CẢ HAI TRẠM…………………………………….. 104

DANH MỤC GIÁO TRÌNH TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 104

 

Báo cáo luận văn: Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy
3 (60%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Báo cáo luận văn: Thiết kế chế tạo hệ thống MPS phục vụ giảng dạy để xem

Xem các tài liệu khác liên quan

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.