Chính sách bảo mật

Khi bạn sử dụng website của chúng tôi, Có một số trường hợp chúng tôi yêu cầu khách truy cập cung cấp các thông tin để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn trong việc sử dụng website hay chia sẻ những thông tin miễn phí,

Thông tin chúng tôi thu thập

Các thông tin chúng tôi thu thập đều là những thông tin không hề liên quan đến bảo mật tài khoản, Mỗi một cá nhân khi được chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin thì chúng tôi chỉ hỏi những thông tin như sau:

  • Số điện thoại: Chúng tôi nhận số điện thoại để gửi tin nhắn, gọi điện để hỗ trợ người dùng tốt hơn
  • Email: Thỉnh thoảng chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp Email khi hỗ trợ để có thể gửi file, gửi thông tin rõ ràng hơn
  • Họ tên: Chúng tôi cũng có thể yêu cầu cung cấp họ tên
  • Teamviewer: Nhiều khi người dùng website cần hỗ trợ trực tiếp khi không thể mở file chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng gửi thông tin của Teamviewer để chúng tôi tiện giúp đỡ

Sử dụng và chia sẻ thông tin

Tất cả các thông tin mà chúng tôi truy cập được từ người dùng đều được sử dụng trong mục đích hỗ trợ người dùng khi sử dụng website, chúng tôi không sử dụng trong mục đích riêng tư nào cả, Và khi chúng tôi muốn chia sẻ thông tin của người dùng cho bất kỳ một đối tượng nào khác chúng tôi đều phải được phép của người dùng.

Cam kết

Tất cả các thông tin được người dùng cung cấp chúng tôi đều giữ bí mật, và chỉ chia sẻ khi được phép của người dùng. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu cung cấp các tài khoản, mật khẩu như Gmail, Facebook, Ibanking… nên những trường hợp yêu cầu người dùng cung cấp những thông tin như mật khẩu đều là giả mạo