Download mẫu báo cáo tiến độ thực tập chuyên ngành

Download

Download mẫu báo cáo tiến độ thực tập chuyên ngành

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:87 KB
  • Định dạng:pdf
  • Lượt tải: 345 lượt tải

Dưới đây là Mẫu Báo cáo tiến độ thực tập chuyên ngành. Mời các bạn tham khảo Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập.

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

 

Họ và tên sinh viên: ……………………………………………………………………………………………….

Mã sinh viên: ………………………………………………………………………………………………………..

Lớp: …………………………………………………………………………………………………………………….

Tên đề tài:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Giảng viên hướng dẫn: …………………………………………………………………………………………..

Bộ môn quản lý: ……………………………………………………………………………………………………

Kết quả thực hiện đề tài theo đề cương thực tập chuyên ngành (Đến tháng……..năm…)

  1. Nêu chi tiết những kết quả đã hoàn thành được theo tiến độ thực tập tốt nghiệp (Lưu ý: Nêu chi tiết những nội dung đã làm được)
  2. Dự kiến tiến độ tiếp theo.

………., ngày……tháng……năm…….

Xác nhận của Bộ môn                  Xác nhận của Giảng viên                      Sinh viên thực tập

 

hướng dẫn

Download mẫu báo cáo tiến độ thực tập chuyên ngành
4 (80%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Download mẫu báo cáo tiến độ thực tập chuyên ngành để xem

Xem các tài liệu khác liên quan

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.