Download mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Download

Download mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:20 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 475 lượt tải

Mời các bạn Tham khảo mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ dành cho các cá nhân có nguyện vọng thi công chức.

Tham khảo mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức

Chi tiết đơn đăng ký dự tuyển viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

………., ngày ……. tháng ……. năm ……..

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV
ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ)

Tên tôi là:……………………………………………………………………. Nam, Nữ:……………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:…………………………………………………………………………………………………………………….

Trình độ đào tạo:…………………………………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):……………………………………………..

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch ……………..         tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi………………………………………………………………… Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Bản khai lý lịch;

2. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chi và các giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4×6.

Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ.

Kính đơn.
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Download mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Download mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.