Download mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Download

Download mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:32 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 841 lượt tải

Đơn xin cấp phép xây dựng tạm được dùng khi nào? Đây là mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm của các nhà chủ đầu tư khi muốn xây dựng tạm một công trình nào đó.

Mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Kính gửi: ………………………………………………………..

 

1. Tên chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện: …………………………………………Chức vụ: ……………………………………….

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………

– Số nhà:  ……………………………………………………………… Đường ……………………………….

– Phường (xã): ……………………………………………………………………………………………………

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:

– Lô đất số: ………………………………………. Diện tích ………………………..m2 …………………

– Tại: …………………………………………………đường  …………………………………………………..

– Phường (xã) …………………………………….Quận (huyện) ………………………………………….

– Tỉnh, thành phố ………………………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc đất: ………………………………………………………………………………………………..

3. Nội dung xin phép xây dựng tạm:

– Loại công trình: ………………………………….Cấp công trình: ……………………………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………………..m2; tổng diện tích sàn: … .. ….. … …… . m2.

– Chiều cao công trình: ……………………………..m; số tầng: ……………………….

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ……………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………… Điện thoại: …………………………………………

– Giấy phép hành nghề (nếu có): ………………Cấp ngày: …………………………………………..

6. Phương án phá dỡ (nếu có): ……………………………………………………………………………..

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………..tháng.

8. Tôi xin cam kết làm theo đúng giấy phép được cấp và tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời gian ghi trong giấy phép được cấp. Nếu không thực hiện đúng cam kết tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                          ………, ngày……… tháng………năm……..

Người làm đơn

                                                                                  (Ký tên, đóng dấu nếu có)

Download mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Download mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.