Download mẫu giấy đăng ký mua tài sản( bất động sản)

Download

Download mẫu giấy đăng ký mua tài sản( bất động sản)

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:17 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 683 lượt tải

Chia sẻ mẫu giấy đăng ký mua tài sản:

                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  GIẤY ĐĂNG KÝ MUA TÀI SẢN

Tên tài sản:………………………………………………………………..

Địa điểm:………………………………………………………………….

Ký hiệu tài sản:……………………………………………………………

 

Kính gửi: Trung tâm Giao dịch bất động sản …

 

Tôi tên là:…………………………………………………………..Sinh năm………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Số CMND………………………………… do CA………………..cấp ngày:………

Điện thoại liên lạc:………………………………………

Tôi đồng ý mua: ………………………………………………………………………………………………

Với giá:……………………………………………………………………..

Bằng chữ:……………………………………………………………………

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Trung tâm và Nhà nước ban hành, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định.

(Giấy này có giá trí trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký).

 

                                                          …, ngày… tháng… năm 200

                                                                       Người đăng ký

                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Download mẫu giấy đăng ký mua tài sản( bất động sản)
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Download mẫu giấy đăng ký mua tài sản( bất động sản) để xem

Xem các tài liệu khác liên quan

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.