Download tài liệu bài giảng Đường lỗi cách mạng Đảng

Download

Download tài liệu bài giảng Đường lỗi cách mạng Đảng

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:356 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 531 lượt tải

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam. Tập tài liệu bài giảng môn “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam” được biên soạn theo chương trình khung và Giáo trình của môn học …

Bố cục của tài liệu Đường lối cách mạng Đảng, bao gồm:

          Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam.

          Chương I: Sự ra đời của đảng cộng sản việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

          Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền( 1930-1945).

          Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

          Chương IV: Đường lối công nghiệp hoá

          Chương V: Đường lối Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

          Chương VIĐường lối xây dựng hệ thống chính trị

          Chương VII: Đường lối Xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội

          Chương VIII: Đường lối đối ngoại

Download tài liệu bài giảng Đường lỗi cách mạng Đảng
4 (80%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Download tài liệu bài giảng Đường lỗi cách mạng Đảng để xem

Xem các tài liệu khác liên quan

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.