Ngành cơ khí

Tổng hợp các lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD

Tổng hợp các lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD

AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D. Một phần mềm đồ họa mà bất kỳ sinh viên học kỹ thuật nào cũng phải sử dụng tới,.

(1 Đánh giá)

Tải về