Giáo dục mầm non

Tham khảo sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng cho trẻ mầm non

Tham khảo sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng cho trẻ mầm non

Llàm thế nào để thế hệ trẻ chúng ta nhận thức và giữ vững được nền văn hóa của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến nay và trong thời đại mới là nhiệm vụ cần thiết nhất trong.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu giáo án lớp chồi

Tham khảo mẫu giáo án lớp chồi

Mời các thầy cô cùng tải về tham khảo giáo án lớp chồi để tham khảo và hỗ trợ các giáo viên có những tiết học hiệu quả, cho công tác giảng dạy. Mẫu giáo án lớp chồi sử dụng trong việc giảng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download bài soạn giáo án môn âm nhạc Mầm non

Download bài soạn giáo án môn âm nhạc Mầm non

Tham khảo bài soạn giáo án môn âm nhạc Mầm non dưới đây: I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: + Trẻ thuộc lời bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả. + Nhận biết được một số nhạc.

(1 Đánh giá)

Tải về