Hướng dẫn kết nạp Đảng viên mới

Download

Hướng dẫn kết nạp Đảng viên mới

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:331 KB
  • Định dạng:pdf
  • Lượt tải: 1054 lượt tải

Để trở thành một Đảng viên đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam, bạn cần đạt được nhiều quy định hắt khe của Đảng đề ra.

Vì thé Downtailieu.com xin giới thiệu đến các bạn hướng dẫn kết nạp Đảng viên mới giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về quy trình thực hiện kết nạp Đảng viên mới.

Quy trình kết nạp Đảng viên mới

Hướng dẫn kết nạp Đảng viên mới

1. Cơ sở pháp lý

– Điều 4 – Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành
Điều lệ đảng”
– Khoản 3 của Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 20/09/2016 của Ban Chấp hành Trung ương
“Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;
– Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn
đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức
đảng”.

2. Điều kiện được kết nạp Đảng

Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011 quy định:

“2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh
chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở
đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết
nạp vào Đảng.”

3. Thành phần hồ sơ

1) Giấy chứng nhận học lớp Nhận thức về Đảng (Mẫu CN-NTVĐ) Do trung tâm bồi dưỡng
chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp, có giá trị 5 năm.
2) Đơn xin vào đảng (Mẫu 1-KNĐ) Người xin vào đảng tự viết tay
3) Lý lịch của người xin vào đảng (Mẫu 2-KNĐ) Người xin vào đảng tự viết tay theo quyển in
sẵn (nên photo lạiđể sử dụng về sau)
4) Giấy giới thiệu người vào đảng. Nếu 2đảng viên giới thiệu thì sử dụng Mẫu 3A-KNĐ. Do
người giới thiệu thực hiện
5) Nghị quyết Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào đảng (kèm theo Nghị quyết Đề nghị của Chi đoàn
(Mẫu 4_1-KNĐ)) Do BCH Đoàn Thanh niên cơ sở thực hiện (nếu người vào Đảng là Đoàn
viên)
6) Tổng hợp ý kiến nhận xét (kèm theo phiếu Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (Mẫu 5BKNĐ)
và các tổ chức chính trị-xã hội nơi làm việc (Mẫu 5C-KNĐ)) Do Chi ủy và các tổ
chức đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện
7) Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên Do Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thực hiện.
8) Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên. Tổ chức cơ sở đảng thực hiện
9) Quyết định kết nạp, kèm theo Biên bản họp Ban Thường vụ. Do Ban Thường vụ, Ban Tổ
chức và Văn phòngĐảng ủy thực hiện
10) Đối với sinh viên thì phải kèm theo Bảng điểm mới nhất do Phòng Đào tạo cấp.
11) Mẫu 19-KNĐ – Giấy giới thiệu Đảng viên đi thẩm tra lý lịch
12) Mẫu 20-KNĐ – Phiếu thẩm tra lý lịch (trang 1) kèm theo Phiếu nhận xét Lý lịch của người
xin vào Đảng (trang 2).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Hướng dẫn kết nạp Đảng viên mới
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Hướng dẫn kết nạp Đảng viên mới để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.