Cơ khí – Chế tạo máy

Tài liệu ứng dụng của động cơ đốt trong

Tài liệu ứng dụng của động cơ đốt trong

Động cơ đốt trong là nguồn động lực được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, quân sự …Vì thế, bộ tài liệu này là bài giảng về.

(1 Đánh giá)

Tải về