Hành chính nhân sự

Bài giảng quản trị nhân lực- Chương 7: Trả công lao động

Bài giảng quản trị nhân lực- Chương 7: Trả công lao động

Trả công lao động là một thành phần quan trọng của quản trị nhân lực. Slide bài giảng quản trị nhân lực- Chương 7: Trả công lao động giúp bạn hiểu rõ hơn về các vấn đề: + Hiểu được khái.

(1 Đánh giá)

Tải về

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực- Chương 6: Đánh giá hiệu quả công việc

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực- Chương 6: Đánh giá hiệu quả công việc

Thông qua slide bài giảng quản trị nguồn nhân lực- Đánh giá hiệu quả công việc này, các bạn có thể nắm được các kiến thức cơ bản về: + Hiểu mục đích và vai trò của hoạt động đánh.

(1 Đánh giá)

Tải về

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực- Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực- Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Slide bài giảng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cung cấp cho bạn những kiến thức vê: + Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực + Phân biệt giữ đào tạo và phát triển.

(1 Đánh giá)

Tải về

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực- Chương 4: Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực- Chương 4: Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực

Slide bài giảng tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực cung cấp cho người học những kiến thức sau: + Khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực + Các nhân tố ảnh.

(1 Đánh giá)

Tải về

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực- Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực- Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực

Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các giải pháp và chính sách để đảm bảo về chất lượng và số lượng nguồn nhân lực cho hiệu quả.

(1 Đánh giá)

Tải về

Bài giảng quản lý nguồn nhân lực- Chương 2: Phân tích và thiết kế công việc

Bài giảng quản lý nguồn nhân lực- Chương 2: Phân tích và thiết kế công việc

Quản trị nhân sự hay là quản lý nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực. Người làm nghề nhân sự phải am hiểu.

(1 Đánh giá)

Tải về