Kỹ năng mềm

Tham khảo cấu trúc bài thuyết trình chuẩn

Tham khảo cấu trúc bài thuyết trình chuẩn

Mọi đối tượng đều cần đến bài thuyết trình theo nhiều trường hợp cụ thể khác nhau. Để bài trình bày thu hút người nghe, bạn cần có sự chuẩn bị tôt về nội dung cũng như hình thức. Downtailieu.com chia.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tài liệu kỹ năng đàm phán

Tài liệu kỹ năng đàm phán

Kỹ năng đàm phán tốt là yếu tố cực kỳ quan trọng trong sự thành công của các cuộc giao dịch của bạn. Nắm vững nghệ thuật đàm phán là công việc không dễ dàng, nhưng đó là kỹ năng sống.

(1 Đánh giá)

Tải về

Đề thi và đáp án môn ký năng giao tiếp đề 2 năm 2014

Đề thi và đáp án môn ký năng giao tiếp đề 2 năm 2014

Kỹ năng giao tiếp ứng xử là một kỹ năng thiết yếu của mỗi chúng ta, cần thiết đối với sinh viên ngày nay. Đề thi và đáp án môn kỹ năng giao tiếp đề 2 năm 2014 gồm 20 câu hỏi.

(1 Đánh giá)

Tải về

Đề thi và đáp án môn kỹ năng giao tiếp đề 1 năm 2014

Đề thi và đáp án môn kỹ năng giao tiếp đề 1 năm 2014

Kỹ năng giao tiếp ứng xử là một kỹ năng thiết yếu của mỗi chúng ta, cần thiết đối với sinh viên ngày nay. Đề thi và đáp án môn kỹ năng giao tiếp đề 1 năm 2014 gồm 20 câu hỏi.

(1 Đánh giá)

Tải về