Luận văn và Đồ án Thạc sỹ

Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần FPT

Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần FPT

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh với đề tài “ Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần FPT” . Dưới đây là mục lục chi tiết của luận văn.

(1 Đánh giá)

Tải về