Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước

Download

Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:137 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 458 lượt tải

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước, là những nội dung về luật kiểm toán với nhiều quy định. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Nội dung của Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước bao gồm:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của kiểm toán Nhà nước

Chương III: Kiểm toán viên Nhà nước và cộng tác viên Nhà nước

Chương IV: Hoạt động kiểm toán Nhà nước

Chương V: Quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán

Chương VI: Bảo đảm hoạt động của kiểm toán nhà nước

Chương VII: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động kiểm toán nhà nước

Chương VIII: Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm toán nhà nước

Chương IX: ĐIều khoản thi hành

 

Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.