Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 năm 2014

Download

Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 năm 2014

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:597 KB
  • Định dạng:pdf
  • Lượt tải: 556 lượt tải

Luật bảo hiểm xã hội quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 năm 2014

Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 năm 2014 được ban hành Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội với các nội dung như sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội

Chương III: Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chương IV: Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chương V: Quỹ bảo hiểm xã hội

Chương VI: Tổ chức, quản lý bảo hiểm xã hội

Chương VII: Trình tự, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội

Chương VIII: Tố cáo, khiếu nại và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội

Chương IX: Điều khoản thi hành

Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 với 9 chương như trên và được quy định thành 125 điều cụ thể.

Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 năm 2014
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 năm 2014 để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.