Mẫu báo cáo tiến độ làm đề tài thực tập tốt nghiệp

Download

Mẫu báo cáo tiến độ làm đề tài thực tập tốt nghiệp

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:65 KB
  • Định dạng:pdf
  • Lượt tải: 267 lượt tải

Dưới đây là Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: ……………………………………………………………………………………………………………

Mã sinh viên: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Lớp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên đề tài:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giảng viên hướng dẫn: ……………………………………………………………………………………………………..

Bộ môn quản lý: ……………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả thực hiện đề tài theo đề cương thực tập tốt nghiệp ( Đến tháng……..năm……..)

  1. Những việc đã hoàn thành theo tiến độ thực tập tốt nghiệp
  2. Những việc chưa hoàn thành theo tiến độ thực tập tốt nghiệp
    • Lý do chậm tiến độ.
  3. Dự kiến tiến độ tiếp theo.

………., ngày……tháng……năm…….

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn          Sinh viên thực tập
Mẫu báo cáo tiến độ làm đề tài thực tập tốt nghiệp
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo tiến độ làm đề tài thực tập tốt nghiệp để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.