Mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu

Download

Mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:28 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 272 lượt tải

Dưới đây là mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu chuẩn:

 

Tên tổ chức/cá nhân………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số ………/……

V/v Đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định.

………….., ngày….tháng…..năm….

Kính gửi: Cơ quan hải quan ………… (2)

Tên tổ chức/cá nhân: (1) …………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………; số Fax: …………………………………………………………………………… .

Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng miễn thuế tại điểm ……… khoản …….. Điều ……… Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 và điểm ……. mục ………. phần ………. Thông tư số ………. ngày …… tháng …… năm ……… của Bộ Tài chính: (Ghi cụ thể đối tượng được miễn thuế) ……………..

Nay, (1)………………………………………………… đăng ký danh mục nhập khẩu hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của:

Dự án đầu tư …………………………………………………………………………………………………………………

– Hạng mục công trình ……………………………………………………………………………………………………

– Hạng mục công trình ……………………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng mục công trình)

Theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư số ………………………, ngày ………., hoặc …………………… được cấp bởi cơ quan ………………….

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ ………………. đến ……………..

Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:

– 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 01 phiếu theo dõi, trừ lùi (Mẫu số 13, 16).

– Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (Nộp bản sao, xuất trình bản chính đối chiếu khi được yêu cầu);

– Bảng kê vốn thực hiện dự án đầu tư;

– Các giấy tờ khác:

+ ………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(1)…………………………………….. cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án, không sử dụng khác với mục đích đã được miễn thuế. ……. (1) ……….. sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

(1)…………………………………….. kính đề nghị (2)……………………………………… xác nhận danh mục hàng hoá miễn thuế nhập khẩu cho (1)…………………………….. theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận

– Như trên

– Lưu

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Thủ trưởng của tổ chức(hoặc người được ủy quyền)/Cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): ghi tên tổ chức/ cá nhân đăng ký danh mục;

(2): ghi tên cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục.

Mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu công văn đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu để xem

Xem các tài liệu khác liên quan

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.