Mẫu đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Download

Mẫu đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:142 KB
  • Định dạng:pdf
  • Lượt tải: 560 lượt tải

Chúng tôi chia sẻ Mẫu đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự dành cho những thanh niên thực sự muốn rèn luyện và phục vụ trong môi trường quân đội.

Nộp đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện tới ban chỉ hủy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để thực hiện nguyện vọng của bản thân.

Chi tiết đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Chi tiết đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự tự nguyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

 

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..…

Tôi tên là:…………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………

Hiện đang ở:…………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe:…………………………………………………………..

Hoàn cảnh bản thân:………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.

Địa danh, ngày…tháng…năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.