Mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu

Download

Mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:27 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 479 lượt tải

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu đã ban hành mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu có nội dung như sau:

 

……..1……………………….
………2………………………——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o
——-

Số: ……../THCD

….3….., ngày ….. tháng ….. năm ……

 

GIẤY CHỨNG NHẬN THU HỒI CON DẤU

 

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm …… của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Căn cứ ………4…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Vào hồi ………………….. giờ ……………. ngày ………………. tháng ……………. năm ………………

tại ………………………………………………………………………………………………………………………..

………….2 ……………………………………………………………………………………………………………….

thu hồi con dấu dưới đây của …….5…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do thu hồi con dấu: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người giao nộp con dấu: …………………………………………………………………………..

Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………………………………………….

Ngày cấp: ……/……/……… Cơ quan cấp: ………………………………………………………………….

 

MẪU CON DẤU KHI THU HỒI

MẪU CON DẤU SAU KHI HỦY
NGƯỜI GIAO NỘP CON DẤU
(Ký, ghi họ và tên)
CÁN BỘ THU HỒI CON DẤU
(Ký, ghi họ và tên)

…..6…………………………

(Ký, ghi họ và tên đóng dấu)

Ghi chú:

1 Tên cơ quan quản lý trực tiếp.

2 Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu.

3 Địa danh nơi ban hành giấy chứng nhận.

4 Tên văn bản có liên quan đến thu hồi con dấu (nếu có).

5 Tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị thu hồi con dấu.

6 Quyền hạn, chức vụ của người ký giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận được lập thành 02 bản: 01 bản giao cho người giao nộp con dấu, 01 bản lưu tại hồ sơ.

Mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu giấy chứng nhận thu hồi con dấu để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.