Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần FPT

Download

Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần FPT

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:3 MB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 654 lượt tải

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh với đề tài “ Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần FPT” .

Dưới đây là mục lục chi tiết của luận văn Thạc sĩ, đề cập tới các vấn đề được trình bày:

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………….1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC……………. 3

1.1Một số khái niệm cơ bản về Quản trị nguồn nhân lực………………………………………… 3

1.2 Nội dung, chức năng chủ yếu của Quản trị nguồn nhân lực…………………………… 4

1.2.1 Nội dung của Quản trị nguồn nhân lực……………………………………………………………….. 4

1.2.2 Chức năng chủ yếu của Quản trị nguồn nhân lự………………………………………………. 5

1.3. Tầm quan trọng của Quản trị nguồn nhân lực…………………………………………………. 12

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác Quản trị nguồn nhân lực ……… 13

1.4.1 Môi trường bên ngoài……………………………………….. 13

1.4.2 Môi trường bên trong………………………………………. 15

1.4.3 Nhân tố con người…………………………………………….15

1.4.4 Nhân tố nhà quản trị………………………………………….. 16

1.5 Kinh nghiệm quản trị nhân lực tiêu biểu của một số nước trên thế giới.17

1.5.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản……………………………………………………….17

1.5.2 Kinh nghiệm của Singapore………………………………………………………18

1.5.3. Kinh nghiệm của Mỹ……………………………………………………………….. 18

1.5.4. Kinh nghiệm tại Các công ty Trung Quốc………………………………….. 19

1.5.5 So sánh 3 phương pháp quản trị nguồn nhân lực tiêu biểu………….. 21

1.5.6 Kinh nghiệm tại Việt Nam………………………………………………………… 23

TÓM TẮT CHƯƠNG I……………………………………………………. 24

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FPT….. 25

2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần FPT………………………………..25

2.1.1 Lịch sử hình thành………………………………………………………… 25

2.1.2 Mục tiêu phát triển trong thời gian tới…………………………………………. 26

2.1.3 Các ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần FPT………………………………. 29

2.1.4. Cơ cấu tổ chức……………………………………………………………… 30

2.1.5 Cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty………………………………….35

2.2 Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần FPT…………………. 36

2.2.1. Giới thiệu về Ban Tổ chức cán bộ của Công ty Cổ phần FPT………………….. 36

2.2.2 Phân tích thực trạng nhân lực của Công ty Cổ phần FPT……………………………. 39

2.2.3 Thực trạng về công tác tuyển dụng và lựa chọn nhân lực…………………………… 44

2.2.4 Thực trạng về công tác đào tạo nhân lực………………………………………………………….. 57

2.2.5 Thực trạng về công tác đánh giá nhân lực………………………………………………………… 61

2.2.6 Thực trạng về công tác tiền lương và chế độ đãi ngộ……………………………………. 63

2.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực của Công ty FPT……….69

2.3.1 Các yếu tố bên ngoài………………………………………………………… 69

2.3.2 Các yếu tố bên trong………………………………………………………….. 70

TÓM TẮT CHƯƠNG II………………………………………………………………… 71

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN FPT……………………………………………………………… 72

3.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần FPT………….. 72

3.2 Các giải pháp chiến lược nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần FPT……….. 72

3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng và đánh giá nhân lực:.. ………….72

3.2.2 Giải pháp về đào tạo và bồi dưỡng nhân sự…………………………………………………….. 77

3.2.3 Giải pháp về đánh giá thực hiện công việc………………………………………………………. 80

3.2.4 Điều kiện thực hiện các giải pháp nêu trên………………………………………………………. 84

TÓM TẮT CHƯƠNG III…………………………85

KẾT LUẬN……………………………………………. 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………….87

PHỤ LỤC…………………………………………… 89

Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần FPT
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần FPT để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.