Pháp luật

Chế độ thai sản mới nhất năm 2017

Chế độ thai sản mới nhất năm 2017

Năm 2017, chế độ thai sản của người lao động có nhiều thay đổi mới. Tuy nhiên, Chế độ thai sản mới nhất năm 2017 vẫn dựa trên các văn bản liên quan như Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Bộ luật lao động.

(1 Đánh giá)

Tải về

Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 năm 2014

Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 năm 2014

Luật bảo hiểm xã hội quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu

Thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu

Việc thực hiện kiểm dịch động vật cho các sản phẩm từ động vật nhập khẩu: thực phẩm tươi sống, các sản phẩm chế biến từ động vật, và động vật sống… Thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu được thục hiện theo.

(1 Đánh giá)

Tải về

Luật chuyển giao công nghệ- Luật số: 07/2017/QH14

Luật chuyển giao công nghệ- Luật số: 07/2017/QH14

Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19/06/2017 quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước

Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước, là những nội dung về luật kiểm toán với nhiều quy định. Luật này có hiệu lực thi.

(1 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán gồm 60 mẫu biểu. Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán có hiệu lwucj.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu tờ khai đăng ký nhận con hợp pháp

Mẫu tờ khai đăng ký nhận con hợp pháp

Tờ khai đăng ký việc nhận con là giấy tờ cần thiết khi tiến hành thủ tục cha mẹ nhận con cái nhất là trong trường hợp hai bên đều tự nguyện tiến hành, theo quy định của pháp luật..

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Download mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn là mẫu tờ khai của những người đã có giấy chứng nhận kết hôn nhưng bản chính giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn đã bị mất hoặc.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân

Mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân

Tải mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân, mẫu số: 20- ĐK-TH-TCT. Click “Download” để tải về mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân với tổ chức

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân với tổ chức

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành thì các tổ chức, cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN phải thực hiện quyết toán khi kết thúc kỳ tính thuế (theo năm). Downtailieu.com chia sẻ.

(1 Đánh giá)

Tải về