Pháp luật

Download tài liệu hỏi đáp bảo hiểm thất nghiệp

Download tài liệu hỏi đáp bảo hiểm thất nghiệp

Trong quản lý xã hội, vấn đề an sinh xã hội luôn được các Nhà nước hiện đại quan tâm, thông qua các chính sách bảo hiểm và được cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật về bảo hiểm […]

(1 Đánh giá)

Tải về

Tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, y tế có hiệu lực từ ngày 01/6/2017

Tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, y tế có hiệu lực từ ngày 01/6/2017

Nhiều chính sách mới nổi bật liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH), y tế bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ 1/6/2017. Mời các bạn tham khảo chính sách bảo hiểm xã hội, y tế có hiệu […]

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

Mẫu 09 – Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK                                                […]

(1 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn làm thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu – Trình tự thực hiện:  – Đối với cá nhân, tổ chức: + Trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo bằng […]

(1 Đánh giá)

Tải về