Giao thông vận tải

Thông tư 12/2013/TT-BCA: Thủ tục sang tên đổi chủ ô tô, xe máy trong cùng tỉnh

Thông tư 12/2013/TT-BCA: Thủ tục sang tên đổi chủ ô tô, xe máy trong cùng tỉnh

Thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy được mua bán qua nhiều đời chủ và trong cùng tỉnh được quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BCA của Bộ công an ngày 01/03/2013 có hiệu lực từ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thủ tục đổi giấy cấp phép lái xe đã hết hạn

Thủ tục đổi giấy cấp phép lái xe đã hết hạn

Muốn đổi bằng lái quá hạn cần làm những thủ tục như thế nào? Cần chuẩn bị những gì? Thực hiện theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải, Văn bản số 4003/CĐBVN-QLPTNL ngày 09/10/2007 của Cục.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thông tư 07/2009/TT – BGTVT: Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thông tư 07/2009/TT – BGTVT: Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp  giấy phép lái xe cơ giới đường bộ chi tiết trong thông tư 07/2009/TT – BGTVT. Thông tư 07/2009/TT – BGTVT đào tạo, sát hạch, cấp giấy.

(1 Đánh giá)

Tải về

2 đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô cho bằng B2

2 đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô cho bằng B2

Phần thi lý thuyết giấy phép lái xe ôtô hạng B1 và B2 phải trả lời đúng 26/30 câu là đạt; đối với việc sát hạch lái xe dành cho hạng C, D, E thì phải trả lời đúng từ.

(1 Đánh giá)

Tải về