Luật hộ tịch

Mẫu tờ khai đăng ký nhận con hợp pháp

Mẫu tờ khai đăng ký nhận con hợp pháp

Tờ khai đăng ký việc nhận con là giấy tờ cần thiết khi tiến hành thủ tục cha mẹ nhận con cái nhất là trong trường hợp hai bên đều tự nguyện tiến hành, theo quy định của pháp luật..

(1 Đánh giá)

Tải về