Tài chính- ngân hàng

Tham khảo mẫu hợp đồng vay vốn

Tham khảo mẫu hợp đồng vay vốn

Downtailieu.com chia sẻ mẫu hợp đồng vay vốn không có thế chấp tài sản dành cho cá nhân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn vào nhiều mục đích khác nhau.   HỢP ĐỒNG VAY VỐN Số: ……/HĐ/DNTHN Căn cứ:.

(1 Đánh giá)

Tải về

Điều kiện và hồ sơ vay vốn tại Agribank

Điều kiện và hồ sơ vay vốn tại Agribank

Agribank sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, các dự án đầu tư, tiêu dùng, phục vụ đời sống, xuất nhập khẩu, xuất khẩu lao động,… trừ các đối tượng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của bộ tài chính

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của bộ tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng như sau:.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tài liệu giới thiệu hồ sơ vay vốn ngân hàng

Tài liệu giới thiệu hồ sơ vay vốn ngân hàng

Vay vốn ngân hàng không chỉ là công việc hay giao dịch giữa ngân hàng với các cơ quan, doanh nghiệp, công ty,… mà còn là với các cá nhân, người lao động- những người đang cần xoay vốn. Tuy nhiên,.

(1 Đánh giá)

Tải về