Xuất nhập khẩu

Thông tư số 118 /2011/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 118 /2011/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 118 /2011/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện được ban hành ngày 16  tháng 8 năm 2011. Mời các bạn tham.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thông tư Số 83/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng

Thông tư Số 83/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng

Downtailieu.com chia sẻ Thông tư Số 83/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của thông tư được chia sẻ dưới.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu

Thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu

Việc thực hiện kiểm dịch động vật cho các sản phẩm từ động vật nhập khẩu: thực phẩm tươi sống, các sản phẩm chế biến từ động vật, và động vật sống… Thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu được thục hiện theo.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

Mẫu 09 – Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK                                               .

(1 Đánh giá)

Tải về

Hướng dẫn làm thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu – Trình tự thực hiện:  – Đối với cá nhân, tổ chức: + Trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo bằng.

(1 Đánh giá)

Tải về