Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Download

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:22 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 477 lượt tải

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán gồm 60 mẫu biểu.

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán có hiệu lwucj từ ngày 17/12/2016 và thay thế Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012.

Biểu mẫu hồ sơ kiểm toán bao gồm:

+ 04 biểu mẫu về ngân sách bộ, ngành;

+ 10 biều mẫu về ngân sách địa phương;

+ 02 biểu mẫu về các đơn vị dự toán, ban quản lý dự án trực thuộc bộ, ngành, địa phương;

+ 05 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng;

+ 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu;

+ 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp;

+ 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng;

+ 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính đảng;

+ 23 biểu mẫu về hồ sơ chung.

 

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.