Quyết định trả tự do cho bị cáo

Download

Quyết định trả tự do cho bị cáo

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:18 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 446 lượt tải

Quyết định trả tự do cho bị cáo Mẫu số 05đ: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).

Toà án……………………… (1)

Số:…../…../HSST-QĐ (2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………., ngày…. tháng….. năm……


QUYẾT ĐỊNH
TRẢ TỰ DO CHO BỊ CÁO

TOÀ ÁN……………………………..

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:          ……………………………………………………………

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người):…………………………………

Các Hội thẩm: (3)…………………………………………………………………………………

Căn cứ vào Điều 199 và Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ vào biên bản nghị án ngày….. tháng….. năm….. của Hội đồng xét xử sơ thẩm;

Xét thấy (4)…………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

1. Trả tự do ngay tại phiên toà cho bị cáo sau đây đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác: (ghi họ tên, ngày… tháng… năm… sinh, nơi sinh, nơi cư trú (nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp)

Bị Toà án………………………………………………………………………………………….

Xét xử về tội (các tội)…………………………………………………………………………

Theo điểm (các điểm)….. khoản (các khoản)….. Điều (các điều)….. của Bộ luật hình sự.

Và quyết định xử phạt: (5)

2. Trại tạm giam…………………….. có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Trại tạm giam…………..;

– VKS………………………..;

– Bị cáo……………………………;

– Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05đ:

(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định trả tự do cho bị cáo (ví dụ: Số 155/2004/HSST-QĐ).

(3) Nếu là Toà án nhân dân thì ghi Các Hội thẩm nhân dân; nếu là Toà án quân sự thì ghi Các Hội thẩm quân nhân.

(4) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự thì ghi theo trường hợp đó (ví dụ: Xét thấy bị cáo bị xử phạt tù, nhưng được hưởng án treo).

(5) Nếu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự thì ghi “Được Toà án…” và dòng tiếp theo ghi: “Tuyên bố…” (ví dụ: Tuyên bố không phạm tội).

Quyết định trả tự do cho bị cáo
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định trả tự do cho bị cáo để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.