Thông tư số: 28/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số: 28/2015/TT-BLĐTBXH

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số: 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản làm việc về đóng bảo hiểm- Mẫu số D04b-TS

Mẫu biên bản làm việc về đóng bảo hiểm- Mẫu số D04b-TS

Mẫu D04b-TS: Mẫu biên bản làm việc về đóng bảo hiểm được Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam là mẫu biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,.

(1 Đánh giá)

Tải về

Chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội

Chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ không tham gia bảo hiểm xã hội

Chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ không tham gia BHXH  được quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: “1. Người lao động được hưởng chế.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thông tư Số: 02/2017/TT-BYT về luật bảo hiểm y tế năm 2017

Thông tư Số: 02/2017/TT-BYT về luật bảo hiểm y tế năm 2017

Trong thông  Số: 04/2017/TT-BYT về luật bảo hiểm y tế năm 2017 ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thông tư Số: 04/2017/TT-BYT về luật bảo hiểm y tế năm 2017

Thông tư Số: 04/2017/TT-BYT về luật bảo hiểm y tế năm 2017

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Các.

(1 Đánh giá)

Tải về

Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 năm 2014

Luật bảo hiểm xã hội- Luật số : 58/2014/QH13 năm 2014

Luật bảo hiểm xã hội quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tài liệu những quy định mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp

Tài liệu những quy định mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp

Theo Luật Luật làm việc số 38/2013/QH13 quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng, thủ tục tham gia và chế độ cụ thể. Downtailieu.com chia sẻ với các bạn về những quy định.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

HƯỚNG DẪN LẬP Mẫu: TK1-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH  ngày 09/9/2015của BHXH Việt Nam) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) a) Mục đích: kê khai các thông.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download tài liệu hỏi đáp bảo hiểm thất nghiệp

Download tài liệu hỏi đáp bảo hiểm thất nghiệp

Trong quản lý xã hội, vấn đề an sinh xã hội luôn được các Nhà nước hiện đại quan tâm, thông qua các chính sách bảo hiểm và được cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật về bảo hiểm.

(1 Đánh giá)

Tải về