Biên lai thu mẫu số: C1- 10/NS

Biên lai thu mẫu số: C1- 10/NS

Biên lai thu mẫu số: C1- 10/NS được ban hành kèm theo Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng- Mẫu số 04- TT

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng- Mẫu số 04- TT

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là giấy liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của ngưới khác nhận tạm ứng làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng thanh toán và.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thông tư liên tịch 09/2013- Bộ GDĐT- BTC- BNV

Thông tư liên tịch 09/2013- Bộ GDĐT- BTC- BNV

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo đề thi môn tài chính trắc nghiệm và tự luận

Tham khảo đề thi môn tài chính trắc nghiệm và tự luận

Chúng tôi chia sẻ đề thi môn tài chính dành cho các bạn sinh viên cao đẳng, đại học để tham khảo. Đề thi gồm cả tự luận và trắc nghiệm đươc chia thành 3 phần: + Phần 1: Chọn đáp.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thông tư Số 83/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng

Thông tư Số 83/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng

Downtailieu.com chia sẻ Thông tư Số 83/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của thông tư được chia sẻ dưới.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu phiếu chi- Mẫu số C6-06/NS

Tham khảo mẫu phiếu chi- Mẫu số C6-06/NS

Mẫu phiếu chi là là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đây là mẫu phiếu hay dùng trong công việc thường ngày của nhân viên.

(1 Đánh giá)

Tải về

Công văn 2402/BTC-TCT hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử

Công văn 2402/BTC-TCT hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử

Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính) BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày 14 /3/2011 của Bộ Tài Chính)  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử  (Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC Ngày14  /2/2011 của Bộ Tài chính)

(1 Đánh giá)

Tải về