Cách sử dụng So/Too và Either/Neither có bài tập

Cách sử dụng So/Too và Either/Neither có bài tập

Các từ “so”, “too”, “either”, “neither” được sử dụng rất nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh và cả nghe nói giao tiếp hằng ngày. Nhiều người đã từng gặp chút khó khăn khi sử dụng chúng. Nếu như “so/ too”.

(1 Đánh giá)

Tải về