Tham khảo mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Tham khảo mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính này được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu dùng trong tố tụng hành chính. Tham khảo nội dung chi tiết đơn khởi kiện.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu đơn khởi kiện

Download mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006 /NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao) được sử dụng trong các trường hợp khởi kiện các cá nhân, tổ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu tiên trong chuỗi các hoạt động để giải quyết vụ án hình sự nên việc xác định thẩm quyền trong hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng được pháp.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Khi viết đơn khởi kiện đòi nợ, mọi thông tin cần rành mạch và chính xác, chứng cứ nêu rõ ràng đảm bảo câu từ đúng đắn theo quy định của pháp luật. Downtailieu.com chia sẻ mẫu đơn khởi kiện.

(1 Đánh giá)

Tải về