Form mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Form mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 4M THÀNH VIÊN VIỆT NAM V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./. –          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH 4M Thành Viên Việt Nam;.

(1 Đánh giá)

Tải về

Xuất phiếu đi công tác bằng phương tiện xe máy cho nhân viên

Xuất phiếu đi công tác bằng phương tiện xe máy cho nhân viên

Xuất phiếu đi công tác bằng phương tiện xe máy cho nhân viên.

(1 Đánh giá)

Tải về

Lập bảng quản lý danh sách nhân sự đã ký hợp đồng

Lập bảng quản lý danh sách nhân sự đã ký hợp đồng

Bảng quản lý danh sách nhân sự đã ký hợp đồng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Giấy giới thiệu nhân viên mới theo mẫu phòng hành chính nhân sự

Giấy giới thiệu nhân viên mới theo mẫu phòng hành chính nhân sự

GIẤY GIỚI THIỆU NHÂN VIÊN MỚI ————– Quản lý: ……………………………………………….  trân trọng giới thiệu nhân viên mới Nhân viên:         ………………………………………………… Chức vụ:           …………………………………………………. Hình thức:           ……………………………………………….. Được cử đến:    Phòng Hành Chính Nhân Sự Chi nhánh TP.HCM – Công ty.

(1 Đánh giá)

Tải về

Form giấy đề nghị tăng ca thường dùng cho các công ty thương mại

Form giấy đề nghị tăng ca thường dùng cho các công ty thương mại

Form giấy đề nghị tăng ca thường dùng cho các công ty thương mại.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu giấy đề nghị đi công tác ngắn gọn, tiện ứng dụng

Mẫu giấy đề nghị đi công tác ngắn gọn, tiện ứng dụng

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐI CÔNG TÁC  Người đề nghị:…………………………….Bộ phận:……….. Lý do đi công tác:………… Thời gian:…………………….. Nơi đi công tác:…………. Danh sách cán bộ đi công tác:

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ chi tiết, rõ ràng

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ chi tiết, rõ ràng

HỢP ĐỒNG THỜI VỤ                                        Hà Nội, ngày … tháng … năm….. Chúng tôi, một bên là: CÔNG TY CỔ PHẦN B.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu hợp đồng lao động dài hạn chuẩn theo luật lao động hiện hành

Mẫu hợp đồng lao động dài hạn chuẩn theo luật lao động hiện hành

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG   Căn cứ vào thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 22/09/2003 hướng dẫn nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính Phủ về Hợp đồng lao động; Căn cứ vào nội quy lao động và quy.

(1 Đánh giá)

Tải về

Phiếu đi công tác – form hành chính nhân sự

Phiếu đi công tác – form hành chính nhân sự

Phiếu đi công tác – form hành chính nhân sự.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu Phiếu điều chuyển nhân sự rõ ràng, dễ áp dụng

Mẫu Phiếu điều chuyển nhân sự rõ ràng, dễ áp dụng

Mẫu Phiếu điều chuyển nhân sự rõ ràng, dễ áp dụng.

(1 Đánh giá)

Tải về