Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết.

(1 Đánh giá)

Tải về

Lập bảng quản lý danh sách nhân sự đã ký hợp đồng

Lập bảng quản lý danh sách nhân sự đã ký hợp đồng

Bảng quản lý danh sách nhân sự đã ký hợp đồng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Soạn thảo những mẫu hợp đồng góp vốn thông dụng nhất

Soạn thảo những mẫu hợp đồng góp vốn thông dụng nhất

Bạn đang có nhu cầu góp vốn kinh doanh với một đối tượng khác, mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh thông dụng dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu hơn về các nguyên tắc cũng như điều khoản đúng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download miễn phí mẫu hợp đồng dịch vụ thương mại

Download miễn phí mẫu hợp đồng dịch vụ thương mại

Hợp đồng dịch vụ là gì? Ta có thể hiểu hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho bên sử dụng dịch.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tổng hợp 6 mẫu hợp đồng thuê xe chuẩn quy định pháp luật

Tổng hợp 6 mẫu hợp đồng thuê xe chuẩn quy định pháp luật

Hợp đồng cho thuê xe là biểu mẫu dùng để ký kết thực hiện việc cho thuê xe giữa người thuê và người cho thuê, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên thuê đối với bên cho thuê.

(1 Đánh giá)

Tải về

Chia sẻ mẫu hợp đồng thử việc chi tiết nhất

Chia sẻ mẫu hợp đồng thử việc chi tiết nhất

Hợp đồng thử việc được dùng để ký kết sự thỏa thuận giữa cá nhân với doanh … chi tiết các điều khoản về: thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng; chế độ làm việc; nghĩa vụ và trách nhiệm.

(1 Đánh giá)

Tải về