Form: Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển, hợp đồng thuê xe

Form: Biên bản thanh lý hợp đồng vận chuyển, hợp đồng thuê xe

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN  –  Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11  và Bộ Luật Th­ương mại số 36/2005/QH của N­ước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 –.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tổng hợp 6 mẫu hợp đồng thuê xe chuẩn quy định pháp luật

Tổng hợp 6 mẫu hợp đồng thuê xe chuẩn quy định pháp luật

Hợp đồng cho thuê xe là biểu mẫu dùng để ký kết thực hiện việc cho thuê xe giữa người thuê và người cho thuê, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên thuê đối với bên cho thuê.

(1 Đánh giá)

Tải về