Form mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Form mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 4M THÀNH VIÊN VIỆT NAM V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty./. –          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH 4M Thành Viên Việt Nam;.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo mẫu phiếu chi- Mẫu số C6-06/NS

Tham khảo mẫu phiếu chi- Mẫu số C6-06/NS

Mẫu phiếu chi là là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt đây là mẫu phiếu hay dùng trong công việc thường ngày của nhân viên.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download đề thi môn hệ thống thông tin kế toán có lời giải

Download đề thi môn hệ thống thông tin kế toán có lời giải

Đề thi hệ thống thông tin kế toán có lời giải tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi hệ thống thông tin kế toán hay giúp các bạn kiểm tra kiến thức chuyên ngành, nắm được các kiến.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu bảng chấm công cho nhân viên bằng Tiếng Anh

Download mẫu bảng chấm công cho nhân viên bằng Tiếng Anh

Bảng chấm công cho nhân viên bằng tiếng Anh được downtailieu.com cung cấp ở đây khá đơn giản những vẫn đầy đủ các thông tin cũng như tính năng quản lý, tính công cho nhân viên một cách rõ ràng và.

(1 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán gồm 60 mẫu biểu. Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán có hiệu lwucj.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là vấn đề được rất nhiều người quan tâm mỗi lần quyết toán thuế. Downtailieu.com chia sẻ với các bạn các tài liệu thu nhập thuế cá nhân.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Thanh lý tài sản cố định là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định. Hướng dẫn cách viết mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định đúng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trong các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về bất cứ thông tin gì, đều phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn bởi nó ảnh hưởng đến thuế phải nộp hay mức thuế khai trừ… Downtailieu.com.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu CV xin việc kế toán dành cho sinh viên mới ra trường

Mẫu CV xin việc kế toán dành cho sinh viên mới ra trường

Làm thế nào để có một CV ấn tượng khi bạn mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thực tế? Để viết được một CV xin việc kế toán ấn tượng thì bạn phải tìm hiểu xem bạn cần thể hiện những thông.

(1 Đánh giá)

Tải về

Bài giảng thanh toán quốc tế

Bài giảng thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế là môn học mang tính tác nghiệp rất cao, là môn học nghiệp vụ chính của sinh viên chuyên ngành Ngân hàng và Ngoại thương, là môn bổ trợ cho sinh viên các chuyên ngành kinh.

(1 Đánh giá)

Tải về