Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên

Tham khảo mẫu biên bản đánh giá tiết dự giờ dành cho giáo viên

Các giáo viên lập ra biên bản đánh giá tiết dự giờ để sử dụng khi tham gia dự giờ dạy của giáo viên khác. Biên bản đánh giá giờ dạy sẽ ghi chép lại các nhận xét của giáo.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản được lập ra để xác nhận bên bàn giao đã giao lại tài sản cho bên nhận, các tài sản ở đây là nhà đất, vật kiến trúc, công cụ…. Trong mẫu biên bản.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tham khảo biên bản lấy lời khai của người làm chứng- Mẫu số 03 -DS

Tham khảo biên bản lấy lời khai của người làm chứng- Mẫu số 03 -DS

Căn cứ Điều 99 của bộ luật tố tụng dân sư thì lấy việc lấy lời khai của người làm chứng khi có yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành lấy lời khai.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download biên bản nhận hồ sơ đấu giá

Download biên bản nhận hồ sơ đấu giá

Mẫu biên bản nhận hồ sơ đấu giá là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nhận hồ sơ đấu giá của bên nhận hồ sơ đều được quy định trong các văn bản quy phạm.

(1 Đánh giá)

Tải về

Chia sẻ mẫu viết bản cam kết mới nhất

Chia sẻ mẫu viết bản cam kết mới nhất

Nội dung bản cam kết sẽ là một bằng chứng về việc thực hiện cam kết đảm bảo thỏa thuận hai bên được thực hiện đúng, là giấy tờ có giá trị pháp lý để làm bằng chứng cũng như giải.

(1 Đánh giá)

Tải về

Chia sẻ mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Chia sẻ mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được sử dụng sau khi làm hợp đồng mua bán hàng hóa, bên bán sẽ phải có trách nhiệm giao hàng cho bên mua đúng theo thời gian và giá cả ghi trong hợp đồng,.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu báo cáo tiến độ thực tập chuyên ngành

Download mẫu báo cáo tiến độ thực tập chuyên ngành

Dưới đây là Mẫu Báo cáo tiến độ thực tập chuyên ngành. Mời các bạn tham khảo Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập. HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu văn bản tường trình sự việc

Mẫu văn bản tường trình sự việc

Văn bản tường trình là loại văn bản trình bày để người có trách nhiệm hoặc cấp có thẩm quyền hiểu đúng bản chất sự việc, mà sự việc ấy có liên quan đến người viết tường trình. Downtailieu.com xin.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu biên bản họp lớp

Download mẫu biên bản họp lớp

Mẫu biên bản họp lớp là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp lớp. Mẫu biên bản họp lớp nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần.

(1 Đánh giá)

Tải về