Bài giảng tin học văn phòng bài 6- Thiết kế Slide Powerpoint

Bài giảng tin học văn phòng bài 6- Thiết kế Slide Powerpoint

Slide Powerpoint được xem là một công cụ cần thiết ở bất kỳ vị trí nào như báo cáo, thuyết trình, giảng dạy, … Vì thế hãy download ngay Bài giảng tin học văn phòng bài 6- Thiết kế Slide Powerpoint để có.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu slide bài giảng môn lịch sử

Download mẫu slide bài giảng môn lịch sử

Mẫu slide bài giảng môn lịch sử mà mình chia sẻ giúp các bạn có thể sử dụng vào thiết kế bài giảng điện tử môn Lịch sử. Mẫu powerpoint bài giảng điện tử có sử dụng hình ảnh và.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu slide bài giảng đẹp mắt, lôi cuốn

Download mẫu slide bài giảng đẹp mắt, lôi cuốn

Được xem là một công cụ truyền tải nội dung khá hiệu quả, Powerpoint dần trở thành một phương thức giảng dạy và học tập khá quen thuộc đối với nhiều người. Được trình soạn như một mẫu đề cương.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu slide powerpoint bài giảng, giáo án điện tử

Mẫu slide powerpoint bài giảng, giáo án điện tử

Phần này tập hợp tất cả các mẫu PowerPoint liên quan đến hướng dẫn để thiết kế các bài giảng điện tử, tạo giáo án cho giáo viên, giảng viên cũng như những bài thuyết trình cho sinh viên, học.

(1 Đánh giá)

Tải về