Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT ban hành theo thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT ban hành theo thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT (Ban hàh kèm theo thông tư số 95/2016/TT-TCT ngày 18/6/2016 của Bộ Tài Chính) TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ.

(1 Đánh giá)

Tải về