Tham khảo sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng cho trẻ mầm non

Tham khảo sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng cho trẻ mầm non

Llàm thế nào để thế hệ trẻ chúng ta nhận thức và giữ vững được nền văn hóa của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến nay và trong thời đại mới là nhiệm vụ cần thiết nhất trong.

(1 Đánh giá)

Tải về

Cách giúp trẻ học thuộc bảng cửu chương nhanh nhất

Cách giúp trẻ học thuộc bảng cửu chương nhanh nhất

Bảng cửu chương là một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với học sinh tiểu học. Trẻ cố gắng học thuộc lòng nhưng càng cố nhớ thì lại càng hay quên bởi bảng cửu chương hiệt tại khá.

(1 Đánh giá)

Tải về