Slide bài giảng Marketing ngân hàng

Slide bài giảng Marketing ngân hàng

Marketing ngân hàng là toàn bộ những nổ lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thực hiện các mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp, là tập hợp các hành động khác nhau của.

(1 Đánh giá)

Tải về

Bài giảng ôn tập Marketing căn bản

Bài giảng ôn tập Marketing căn bản

Tổng hơp tài liệu ôn tập marketing căn bản, Slide bài giảng marketing căn bản, Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập marketing căn bản sẽ giúp các bạn tông hợp và nắm bắt kiến thức về marketing một cách.

(1 Đánh giá)

Tải về

Marketing căn bản- Môi trường Marketing

Marketing căn bản- Môi trường Marketing

Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản- Môi trường Marketing giới thiệu cho người tham khảo một cách khái quát về môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng tới Marketing. Các bạn hãy Download tài liệu mình chi.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tài liệu chiến lược chiêu thị trong Marketing

Tài liệu chiến lược chiêu thị trong Marketing

Chiến lược chiêu thị là các nỗ lực của doanh nghiệp nhằm lập kênh thông tin & thuyết phục khách hàng mua hàng và dịch vụ của họ, thể hiện “tiếng nói (the voice)” của công ty về thương hiệu.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tài liệu hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu thị trường

Tài liệu hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu thị trường

Để hiểu được hệ thống thông tin Marketing trong doanh nghiệp, vai trò của nghiên cứu thị trường trong quy trình marketing…bạn hãy down ngay tài liệu hệ thống thông tin Marketing và nghiên cứu thị trường dưới đây nhé. Bộ tài liệu.

(1 Đánh giá)

Tải về