Đề cương ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh có lời giải chi tiêt

Đề cương ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh có lời giải chi tiêt

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí.

(1 Đánh giá)

Tải về

Đề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin

Đề cương ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Triết học Mác – Lênin trong các trường đại học và cao đẳng hiện nay, theo tinh thần từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc gia, bộ môn “Những nguyên.

(1 Đánh giá)

Tải về