Danh sách các trường Đại học xét tuyển bằng học bạ năm 2017

Danh sách các trường Đại học xét tuyển bằng học bạ năm 2017

Trong xét tuyển Đại học – Cao đẳng năm 2017, các trường vẫn chủ yếu theo xét tuyển theo 2 hình thức: xét điểm thi THPT Quốc gia 2017 và xét tuyển học bạ THPT. Xét tuyển Đại học, Cao.

(1 Đánh giá)

Tải về

Download mẫu đăng ký xét tuyển cao đẳng đại học

Download mẫu đăng ký xét tuyển cao đẳng đại học

Mời các bạn tham khảo mẫu đăng ký xét tuyển cao đẳng đại học mà downtailieu.com chia sẻ. Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển 1/ Số báo danh, số CMNN: Cần ghi chính xác và thống.

(1 Đánh giá)

Tải về