Tham khảo bài văn cúng lễ Tạ đất

Tham khảo bài văn cúng lễ Tạ đất

  Nghi lễ cúng tạ đất cuối năm này các bạn có thể tự mình làm vào đầu năm và cuối năm. Thường thì đầu năm cúng đất, cuối năm tạ đất. Tức là vào đầu năm sắm sửa lễ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Văn cúng Tết Thanh Minh

Văn cúng Tết Thanh Minh

Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du có câu: “Thanh Minh trong tiết tháng ba Lễ là tảo mộ, hội là Đạp Thanh” ĐÚng vậy, Tháng 3 là Tết Thanh Minh, là ngày nhà nhà người người đi tảo mộ- Đây.

(1 Đánh giá)

Tải về

Văn khấn ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 Âm lịch)

Văn khấn ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 Âm lịch)

Ở Việt Nam, gọi ngày Tết Đoan Ngọ là Tết chiết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó nhiều loài sâu có thể.

(1 Đánh giá)

Tải về