Tham khảo

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Đơn xin nghỉ thai sản là một phần trong các thủ tục, hồ sơ mà mẹ bầu cần hoàn tất trước kỳ nghỉ dài để sinh con và chăm sóc em bé. Trước khi nghỉ thai sản, mẹ có thể.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu

Thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu

Việc thực hiện kiểm dịch động vật cho các sản phẩm từ động vật nhập khẩu: thực phẩm tươi sống, các sản phẩm chế biến từ động vật, và động vật sống… Thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu được thục hiện theo.

(1 Đánh giá)

Tải về

Báo cáo tháng cho dự án Khu nhà ở của công ty Tư vấn giám sát xây dựng

Báo cáo tháng cho dự án Khu nhà ở của công ty Tư vấn giám sát xây dựng

Báo cáo tháng cho dự án Khu nhà ở của công ty Tư vấn giám sát xây dựng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật- Mẫu số 2: KDĐV

Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật- Mẫu số 2: KDĐV

Đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật không thể thiếu trong hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu tại Cục thú y, đây là mẫu đơn kiểm dịch được công ty, doanh nghiệp.

(1 Đánh giá)

Tải về

Công văn 2402/BTC-TCT hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử

Công văn 2402/BTC-TCT hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử

Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính) BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC ngày 14 /3/2011 của Bộ Tài Chính)  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử  (Ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC Ngày14  /2/2011 của Bộ Tài chính)

(1 Đánh giá)

Tải về

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT

Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Danh sách công ty giám sát và quản lý xây dựng

Danh sách công ty giám sát và quản lý xây dựng

Danh sách công ty giám sát và quản lý xây dựng

(1 Đánh giá)

Tải về