Tham khảo đề thi môn tài chính trắc nghiệm và tự luận

Download

Tham khảo đề thi môn tài chính trắc nghiệm và tự luận

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:284 KB
  • Định dạng:pdf
  • Lượt tải: 1796 lượt tải

Chúng tôi chia sẻ đề thi môn tài chính dành cho các bạn sinh viên cao đẳng, đại học để tham khảo. Đề thi gồm cả tự luận và trắc nghiệm đươc chia thành 3 phần:

+ Phần 1: Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi

+ Phần 2: Nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn

+ Phần 3: Bài tập

Nội dung đề thi môn tài chính 

Nội dung đề thi môn tài chính

NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI

PHẦN I (2 điểm): CHỌN MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT CHO MỖI CÂU HỎI SAU:

Câu 1: Mục tiêu cao nhất của các công ty công chúng hoạt động vì cổ đông đó là:

A. Tối đa hóa tổng lợi nhuận hoạt động của công ty
B. Tối thiểu hóa thua lỗ
C. Tối đa hóa giá cổ phiếu về mặt dài hạn
D. Tối đa hóa giá cổ phiếu tại một thời điểm cụ thể

Câu 2: Đâu là giao dịch trên thị trường sơ cấp:

A. Bạn bán 200 cổ phiếu công ty IBM trên NYSE thông qua một người môi giới
B. Apple phát hành 2 triệu cổ phiếu mới và bán ra công chúng thông qua một ngân hàng đầu tư
C. Một công ty tài chính mua 200 nghìn cổ phiếu của Asus từ một công ty khác
D. Bạn mua 200 cổ phiếu của Microsoft từ người anh trai. Giao dịch này không thực hiện thông qua người môi giới mà bạn chỉ đưa anh trai tiền mặt và anh trai đưa cho bạn cổ phiếu

Câu 3: Ban quản trị được bầu ra để đại diện cho:

A. Nhà quản lí cấp cao
B. Các giới hữu quan
C. Cổ đông
D. Khách hàng

Câu 4: Chuỗi thời gian (Time line):

A. Không có ý nghĩa trừ phi tất cả các dòng tiền xảy ra hằng năm

B. Không hữu ích trong việc cung cấp cái nhìn trực quan cho những bài toán phức tạp trước khi thực hiện các tính toán thực sự

C. Không thể được xây dựng trong các tình huống mà một vài dòng tiền xảy ra hằng năm và một vài số khác lại xảy ra hằng quý

D. Có thể được xây dựng đối với các khoản tiền đều xảy ra đầu kì lẫn cuối kì

PHẦN II (2 điểm): NHẬN ĐỊNH SAU ĐÂY ĐÚNG HAY SAI? GIẢI THÍCH NGẮN GỌN

Câu 5: Công ty càng có nhu cầu về vốn càng lớn thì xác suất nó được thành lập dưới dạng công ty cổ phần càng cao

Câu 6: Số nhân vốn chủ có thể được mô tả là 1 – (Nợ/Tài sản)

PHẦN III (6 điểm): BÀI TẬP

Câu 7: (3đ) Tìm giá trị tương lai của mỗi dòng tiền đều cuối kì sau đây

a. 400 triệu đồng mỗi năm trong thời kì 10 năm với lãi suất 10%

b. 200 USD mỗi năm trong thời kì 5 năm với lãi suất 5%

c. 400 triệu đồng mỗi năm trong thời kì 5 năm với lãi suất 0%

Câu 8: (2đ) Trái phiếu mệnh giá $1,000 có thời hạn 25 năm, lãi suất danh nghĩa là 8.5% hiện tại đang được bán với giá $925. Nếu YTM vẫn giữ nguyên theo mức hiện tại thì trái phiếu sẽ có giá bao nhiêu trong 5 năm tới?

Câu 9: (1đ) Công ty Prudential vừa trả cổ tức $1.25/cổ phiếu. Tốc độ tăng trưởng cổ tức cố định 15% trong vòng 3 năm, sau đó tăng trưởng với tốc độ 6% vô hạn. Nếu tỉ suất thu nhập đòi hỏi là 11% thì giá trị hiện tại của cổ phiếu là
bao nhiêu?

Tham khảo đề thi môn tài chính trắc nghiệm và tự luận
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tham khảo đề thi môn tài chính trắc nghiệm và tự luận để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.