Tham khảo đề thi tài chính doanh nghiệp trường ĐHSPKT TP. Hồ Chí Minh

Download

Tham khảo đề thi tài chính doanh nghiệp trường ĐHSPKT TP. Hồ Chí Minh

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:57 KB
  • Định dạng:docx
  • Lượt tải: 1906 lượt tải

Tham khảo đề thi tài chính doanh nghiệp có đáp án.

Đề thi tài chính doanh nghiệp có đáp án

Bài 1: (2 điểm)

Công ty ABC đang trong thời kỳ tăng trưởng nhanh. Thu nhập và cổ tức mỗi cổ phần dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ 15% trong 3 năm tới, 12% trong năm thứ 4 và sau đó mức tăng trưởng giảm xuống còn 8% không đổi cho đến mãi mãi. Biết mức chi trả cổ tức năm tới là $5. Nếu tỷ suất sinh lời yêu cầu đối với cổ phần này là 14%, hỏi giá hiện tại của cổ phần này là bao nhiêu?

Bài 2: (4,5 điểm)

Công ty X đang có nhu cầu sử dụng một thiết bị mới trị giá 75 triệu đồng trong vòng 5 năm. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao số dư giảm dần. Để sử dụng thiết bị này, công ty phải chịu chi phí bảo trì từ năm thứ 3 trở đi là 3 triệu đồng mỗi năm. Vào năm cuối, công ty có thể thanh lý thiết bị này với giá 7 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty còn một phương án khác đó là đi thuê thiết bị đó với giá thuê hàng năm là 15 triệu đồng. Tiền thuê trả ngay khi ký hợp đồng. Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, chi phí sử dụng nợ là 10%, chi phí sử dụng vốn trung bình WACC là 14%.

a/ Hãy xác định mức khấu hao hàng năm. (1 điểm)

b/ Công ty nên chọn phương án nào? (3 điểm)

c/ Theo bạn tiền thuê như vậy hợp lý hay không? Tại sao? Nếu không, giá thuê nên là bao nhiêu? (0,5 điểm)

Bài 3: (3,5 điểm)

Một trái phiếu mệnh giá $1.000, lãi suất coupon 12%/năm trong 2 năm đầu, 13%/năm trong 2 năm tiếp theo, và 14%/năm trong 3 năm cuối. Lãi trả định kỳ hàng năm. Trái phiếu hiện bán với giá bằng mệnh giá. Chi phí môi giới 3% trên giá bán.

a/ Giả sử tỷ suất sinh lời mong đợi của nhà đầu tư là 10%/năm, theo bạn giá lý thuyết của trái phiếu này là bao nhiêu? (1,5 điểm)

b/ Theo bạn lợi suất đầu tư thực tế của nhà đầu tư đối với trái phiếu này là bao nhiêu?

Tham khảo đề thi tài chính doanh nghiệp trường ĐHSPKT TP. Hồ Chí Minh
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tham khảo đề thi tài chính doanh nghiệp trường ĐHSPKT TP. Hồ Chí Minh để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.